Servisiranje POS materijala

Servisiranje POS materijala

Brand Up Team u sklopu svojih aktivnosti vrši skladištenje, distribuciju, montažu kao i servisiranje POS / branding materijala.

SERVIS /ODRŽAVANJE

Aktivnosti koje su u krugu Beograda se vrše direktno dostavnim i kombi vozilima. Materijal za top 10 gradova kao i za ostale lokacije se pakuje u centralnom magacinu i šalje kurirskom službom (City Express) direktno na adrese tehničara ili adrese objekata u kojima se vrše aktivnosti . Tehničari vrše planirane aktivnosti i izveštavaju u dogovorenoj formi izveštaja. Oni su opremljeni celikupnom opremom za rad na visini ( zaštitni šlemovi, sigurnosni pojasevi , užad za vezivanje i obezbedjivanje, čunjevi i trake za obelezavanje i osiguranje radnog prostora i sl.). Posedujemo aluminijumske viskomomontažne skele za radove na visinama do 8 metara. Za potrebe radova na većim visinama i specifične radove gde je nemoguće montirati skele iznajmljujemo auto-dizalice po veoma pristupačnim cenama. Izuzetak od ovog modela su hitni slučajevi, slučajevi kada je POS osetljiv, specijalne aktivnosti (eventi, gde je potreban kamionski prevoz, ostajanje na lokaciji duže vremena, itd). U ovakvim slučajevima transport se vrši najpogodnijim sredstvom iz našeg voznog parka, a po odobrenju klijenta.

 

Kompletna demontaža 3D reklame velikog formata, čišćenje i servisiranje pokvarenih elemenata, i reklame manjeg formata i krajputaši

Zamena napajanja, instalacije, pokvarenih elemenata police i delimična reparacije polica rade se odmah na objektu, sve što nije moguće servisirati na objektu ide u naš magacin reparacije.Skladištenje novog, repariranog i POSMa spremnog za uništenje se vrši u magacinu BRAND UP-a se vrši po najvišim standardima Vaše kompanije. Svaka aktivnost u magacinu je sisitemski propraćena i moguće je kreirati  sistemske izveštaje koji se dogovore sa klijentom.