Montaža POS materijala

Montaža POS materijala

Brand Up Team u sklopu svojih aktivnosti vrši skladištenje, distribuciju, montažu kao i servisiranje POS/branding materijala.

Montaža POS / branding materijala

Brand Up Team zapošljava tim obučenih i visoko profesionalnih montera nastanjenih u svim većim gradovima Srbije, koji svakodnevno vrše usluge montaže/demontaže svih vrsta POS materijala i ostalih prodajnih predmeta. Brand Up Team ima mogućnost izvršavanja hitnih kao i aktivnosti van radnog vremena, vikendom itd.

POSTIGNUĆA

  • PROSEČAN BROJ INTERVENCIJA U PRETHODNE 3 GODINE – 12.500 godišnje
  • REALIZACIJA ZAHTEVA U ROKU OD 24-36 h, HITNI ZAHTEVi 2-8 h BILO GDE NA TERITORIJI SRBIJE

Primeri egzekucije na terenu – montaža PPOSM-a